Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czHistorie

Historie společnosti

Historii brněnského teplárenství začal psát bývalý šéfkonstruktér Křižíkova podniku Ing. Vladimír List, který působil jako profesor elektrotechnické fakulty na Vysokém učení technickém v Brně a který jako první stál u zrodu myšlenky zbudovat v Brně kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Brněnská metropole byla na počátku 20. století významným střediskem textilního průmyslu. Působila zde řada významných textilních továren, které ke své výrobě neodmyslitelně potřebovaly elektřinu a teplo (páru). Tehdejší spotřeba páry dokonce převyšovala potřebu tehdejšího New Yorku.

Neustále se zvyšující potřeba energií vedla textilní podniky k úvahám o výstavbě vlastních závodních elektráren, což bylo méně efektivní řešení ve srovnání s návrhem profesora Vladimíra Lista, vystavět v Brně teplárnu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Návrh byl správní radou tehdejších Západomoravských elektráren přijat a byly zahájeny přípravné práce.

Aby nová teplárna nezaostávala za světovým vývojem, bylo důležité vyřešit základní schéma teplárny, stanovit její výkon, tlaky a teploty, se kterými budou kotle a turbíny pracovat. Po podrobném prostudování poměrů doma i v zahraničí byla proto vypsána mezinárodní soutěž na zařízení teplárny s tlaky co možná nejvyššími. Soutěž přinesla 9 alternativních řešení, v rámci kterých byla navrhována i netradiční řešení. K výběru budoucího dodavatele se však přistoupilo až ve druhém kole soutěže, ve kterém se rozhodovalo nejen na základě kotelního tlaku a teplotě páry, ale i bezpečnosti a spolehlivosti budoucího zařízení. Vítězné řešení budoucí teplárny v Brně se později dokonce stalo základem pro výstavbu dalších československých tepláren, které vznikly po druhé světové válce (Náchod, Olomouc, Dvůr Králové atd.).

Před realizací projektu zbývalo ještě dořešit jeden z důležitých úkolů, a to zajistit dostatečné finanční prostředky pro realizaci stavby tak velkého rozsahu. Západomoravské elektrárny tak velkým kapitálem nedisponovaly, a proto se rozhodly požádat o úvěr ve výši 50 milionů Kčs. Zapůjčení této částky přislíbila a později také poskytla Zemská hypoteční banka moravská v Brně, a to za velmi výhodných úrokových podmínek.

S výstavbou teplárny tohoto typu nebyly v tehdejším Československu žádné zkušenosti, proto byla ke konzultaci přizvána firma R.O. Mayer z Hamburku. Výkopové práce byly zahájeny 1. dubna 1929 na ulici Špitálka. Z důvodu nevhodného půdního složení musel být stavební pozemek zpevněn 7000 kusy pilotů o délce 7 až 9 m a průměru 25 cm. Teplárna se 4 kotli o celkovém výkonu 185 t/hod, se dvěma protitlakými turbínami a jednou kondenzační turbínou byla spuštěna za pouhých 20 měsíců od zahájení prvních stavebních prací. Dne 4. prosince 1930 již zásobovala párou 8 textilních továren nově zbudovaným parním potrubím o délce 5,6 km. Investiční náklady na realizaci této etapy činily 70 milionů Kčs.

Prvotní záměr se stal skutečností. Brněnská metropole se mohla pochlubit první teplárnou svého druhu v tehdejším Československu, se schopností využít až 80 % energie uvolněné při spalování vstupního paliva. Tento efekt však nebyl její jedinou předností. Díky výstavbě teplárny mohlo být z centra Brna odstraněno 68 kouřících továrních komínů, což významně přispělo k ozdravení brněnského ovzduší.

Od doby, kdy byly brněnské teplárny součástí Západomoravských elektráren, uplynulo mnoho času. Za tu dobu prošly řadou vlastníků, několikrát změnily svou právní formu i obchodní jméno, ale přes všechny tyto skutečnosti se poptávka po připojení na teplárenskou síť neměnila.

Jeden po druhém se připojovali další odběratelé, budovy, úřady a nemocnice. Tlak na nová připojení vyžadoval neustálé investice do budování nových zdrojů a rozšiřování tepelné sítě. Postupně byla pára, později také horká voda, přivedena do řady městských částí, o jejichž zásobování se dnes Teplárny Brno starají.

 

Ke stažení:
85 LET Tepláren Brno (PDF)

 

Historické milníky

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace