Elektronická fakturace

Vážení odběratelé, rádi bychom Vám nabídli možnost zasílání daňových dokladů elektronickou cestou.

Daňové doklady ve formátu PDF opatřené elektronickým podpisem splňují veškeré náležitosti, které stanovuje zákon 235/2004 Sb., o DPH. Plně tak nahrazují papírovou verzi, jejíž zasílání poštou bude ukončeno. Skvělý způsob, jak šetřit čas i životní prostředí, nemyslíte?

Pro udělení souhlasu s elektronickou fakturací prosím zvolte potřebný formulář a vyplňte všechna povinná pole. Nezapomeňte vyplnit platnou e-mailovou adresu, na kterou Vám budou daňové doklady zasílány:

  • tepelný OP - formulář zvolte v případě, že máte zájem o zasílání daňových dokladů v souvislosti
    s dodávkou tepelné energie
  • netepelný OP - formulář zvolte pokud se Váš souhlas s elektronickou fakturací týká jiné naší
    dodávané služby, mimo dodávku tepelné energie

Nápověda

Název organizace nebo jméno osoby, která je kupujícím dle platné kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Nápověda

Číslelný tvar bez mezer, IČ ve formátu 8 číselných znaků

Nápověda

Pro případ potřeby řešení otázek týkajících se fakturace a finančních operací.

Nápověda

Pro potvrzení ještě jednou vyplňte Vámi zadanou e-mailovou adresu.

* Povinná pole

Vyplněním výše uvedeného elektronického formuláře vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby mé osobní údaje byly prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem plnění kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Udělením souhlasu s elektronickou fakturací budou počínaje požadovaným datem zahájení zasílány všechny daňové doklady na zadanou emailovou adresu. Zasílání daňových dokladů v listinné podobě tak bude ukončeno.

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení