• 14. 1. 2021
 • Kariéra

Vedoucí odboru investic

Požadavky:

 • VŠ/SŠ v technickém oboru
 • 5 roků praxe v oboru energetika a teplárenství výhodou
 • 5 roků praxe v investiční výstavbě
 • Komplexní přehled o energetickém trhu v ČR a orientace v energetické legislativě výhodou
 • Komplexní přehled o legislativě energetika, stavebnictví, BOZP
 • Znalosti v oboru ekonomika, plánování investic a oprav
 • Dobrá znalost MS Office – Word, Excel, Outlook
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Odpovědnost, spolehlivost, důslednost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita
 • Předpoklady pro vedení týmu pracovníků, smysl pro týmovou práci
 • Výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
 • Motivační dopis

Hlavní pracovní náplň a požadavky s ní spojené:

 • Vede odbor investic, kontroluje činnost pracovníků odboru investic
 • Vede jednání s orgány veřejné správy v rozsahu delegované pravomoci
 • Odpovídá za návrh věcného a finančního plánu investic, oprav a údržby a jeho změny
 • Odpovídá za realizaci investičních projektů společnosti, vyhodnocení a kontrolu investičních akcí kontroluje přípravu a průběh akcí, přejímacích řízení, kolaudace staveb, aktivací a archivace zajišťovaných investičním odborem společnosti
 • Kontroluje naplňování obchodních smluv
 • Připravuje podklady pro poradu vedení a představenstvo společnosti
 • Odpovídá za zpracování zpráv o realizaci investiční výstavby a plánovaných oprav a zpracování podkladů do statistických výkazů
 • Odpovídá za evidenci plánu a čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce, kontrolu čerpání nákladů, kontrolu souladu čerpání finančních prostředků s uzavřenými dodavatelskými smlouvami, včetně reportů
 • Odpovídá za evidenci a likvidaci dodavatelských faktur za realizaci akcí, kontrolu věcné správnosti dodavatelské faktury z hlediska daňového dokladu a souladu s dodavatelskou smlouvou, zatřídění dokončených investičních akcí do majetku podniku
 • Odpovídá za dodržování ustanovení obecně závazných technických a bezpečnostních předpisů a vnitřních předpisů společnosti

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v prosperující společnosti, stanete se součástí týmu, který hřeje Brno
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity – smlouva na dobu neurčitou, pracovní doba 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, osobní konto zaměstnance (na rekreaci, sport, kulturu,…)
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

Nástup do pracovního poměru ihned nebo dle dohody na trvalý pracovní poměr.

Přihlášku s příslušnými doklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii nejvýše dosaženého vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců - je vyžadováno z důvodu spočívajícího v povaze práce) předejte nejpozději do 29. 01. 2021 do 12:00. Lhůta je hmotněprávní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě skutečně doručena společnosti Teplárny Brno, a.s. V pracovní dny doručte osobně na podatelnu sídla společnosti Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, a to do 12.00 hod. nebo zašlete na adresu Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno 638 00.
Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Teplárny Brno, a.s. označena textem „Neotevírat – Vedoucí odboru investic“.
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazení pracovního místa. Později podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Dokument ke stažení (PDF)

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení