• 10. 6. 2021
 • Kariéra

Vedoucí Odboru technického rozvoje

Požadavky:

 • VŠ  technického směru
 • Praxe 4 – 6 let v oblasti energetiky, teplárenství, plynárenství, vodárenství -výhodou
 • 5 let praxe ve vedoucí pozici výhodou
 • Znalost základních tepelných schémat (tepelné rozvody, výměníkové stanice, plynové kotelny)
 • Základní orientace v technické a projektové dokumentaci
 • Znalost a zkušenost s projektovým řízením
 • Znalost MS Office (MS Excel, Word)
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, rozhodnost
 • Aktivní řidičský průkaz sk. B
 • Znalost Aj výhodou
 • Výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)
 • Motivační dopis

Hlavní pracovní náplň a požadavky s ní spojené:

 • Vede veškeré činnosti odboru technického rozvoje.
 • Odpovídá za vydávání vyjádření k předkládaným projektovým dokumentacím a záměrům a za dodržování platných norem a předpisů.
 • Spolupracuje při uplatňování jednotného technického rozvoje společnosti.
 • Spolupracuje na zpracování požadavků na výstavbu, opravy a rekonstrukci tepelných sítí, a zdrojů.
 • Zajišťuje rozvoj technologického zařízení a stavebních objektů společnosti v souladu s potřebami společnosti, se zákony, předpisy a současnou úrovní stavu techniky v oboru.
 • Zajišťuje spolupráci s útvary města Brna, včetně ÚMČ, při zpracování návrhů na urbanistický rozvoj a energetickou koncepci města.
 • Zajišťuje zpracování technicko - ekonomických a rozvojových studií, zpracování koncepce modernizace a obnovy tepelných zdrojů a sítí, analýzu potřeb technického rozvoje společnosti a přípravu návrhů projektových řešení.
 • Zajišťuje tvorbu návrhů koncepce rozvoje výrobní a distribuční základny a technického rozvoje.
 • Připravuje rozvoj technologického zařízení zdrojů a sítí v rámci společnosti, zajišťuje jednotné technologické politiky společnosti, dodržování koncepce technického rozvoje společnosti, optimální technickou úroveň budovaného zařízení, kompatibilitu rozvoje modernizovaného zařízení, sledování technického rozvoje v oblasti výroby a distribuce tepla a elektřiny a zajištění jeho uplatňování ve společnosti.

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v prosperující společnosti, stanete se součástí týmu, který hřeje Brno
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké benefity – pracovní doba 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, osobní konto zaměstnance (na rekreaci, sport, kulturu,…)
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Nástup do pracovního poměru na neurčitou ihned nebo dle dohody
 
Přihlášku s příslušnými doklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii nejvýše dosaženého vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců - je vyžadováno z důvodu spočívajícího v povaze práce) předejte nejpozději do 09. 07. 2021 do 12:00. Lhůta je hmotněprávní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě skutečně doručena společnosti Teplárny Brno, a.s. V pracovní dny doručte osobně na podatelnu sídla společnosti Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, a to do 12.00 hod. nebo zašlete na adresu Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno 638 00.
Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Teplárny Brno, a.s. označena textem „Neotevírat – Vedoucí Odboru technického rozvoje“
 
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazení pracovního místa. Později podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Dokument ke stažení (PDF)

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení