• 17. 8. 2020
  • Výkopové práce

Oprava venkovních rozvodů TeV z VS Souběžná 21

Na stavbu bylo vydáno povolení s užíváním veřejného prostranství a probíhá vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Od 13. 8. 2020 budou zahájeny stavební práce, jedná se o výkopy v zatravněné ploše. Po vydání rozhodnutí ZUK budou následovat překopy vozovek na ul. Souběžná, Krásného a Marie Kudeříkové. Ukončení stavby do 31. 10. 2020.

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení