• 26. 4. 2021
  • Výkopové práce

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast Mendlovo náměstí, 2. etapa

Termín realizace: 05/2021 - 10/2021
Kontakt za TB: Jan Lukášek, 601 389 111
TDI: TRUVIA s.r.o., Ing. Radim Kobza, 603 313 277
Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o., Martin Vangel, 777 202 903

Uzavírky, omezení: omezení dopravy na Mendlově náměstí (v blízkosti křižovatky Mendlovo náměstí x Úvoz a křižovatky Mendlovo náměstí x Veletržní)

Objízdné trasy: bez objízdných tras

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení