• 26. 4. 2021
  • Výkopové práce

Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Bratislavská, Soudní

Termín realizace: 04/2021 - 10/2021
Kontakt za TB: Jan Lukášek, 601 389 111
TDI: VH atelier, spol. s r.o., Ing. Michal Úterský, Ph.D., 603 178 554
Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Tomáš Procházka, 773 910 137

Uzavírky, omezení: omezení na ulici Soudní a Bratislavská (od objektu Bratislavská 70 po objekt Bratislavská 39 / Bratislavská 52), zjednosměrnění ulice Hvězdová (od ulice Spolková po ulici Francouzská a od ulice Spolková po ulici Bratislavská)

Objízdné trasy: přes ulice Francouzská, Přadlácká, Spolková a Hvězdová

Etapizace: omezené parkování od 19. 4. 2021; částečná uzávěra ul. Soudní 19. 4. - 30. 10. 2021; částečná uzávěra ul. Bratislavská, Hvězdová 1. 5. - 31. 10. 2021

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení