Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czProvozy

Dodávka tepla ze zdrojů SZTE

Systém výroby a distribuce tepelné energie je v Brně tvořen vzájemně propojenou soustavou parních a horkovodních sítí, která je napájena ze čtyř zdrojů tepla, které patří do majetku společnosti Teplárny Brno, a.s. (SZTE - mapa rozvodů). V Brně je teplo vyráběno ve čtyřech zdrojích:

Pátým tepelným zdrojem je ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (SAKO Brno, a.s.). Tepelná energie získaná spálením komunálního odpadu umožňuje snížit spotřebu zemního plynu na ostatních zdrojích SZTE. Celých 22 % tepelné energie distribuované tepelnými sítěmi Tepláren Brno je v současné době vyrobeno v ZEVO. Brněnskému regionu tak pomáháme dvojím způsobem - využíváme energetický potenciál komunálního odpadu a zároveň chráníme přírodu tím, že se podílíme na omezování skládkování odpadů.

Provoz Špitálka

Na provoze Špitálka je realizována výroba tepla kombinovaným způsobem při současné výrobě elektřiny na protitlakých turbínách. Zdroj tvoří přirozené provozní a řídící centrum propojených soustav zásobování tepelnou energií. Vyrobené teplo je dodáváno v podobě páry a horké vody, elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora.

Provoz Špitálka
Palivo: zemní plyn
Rok zahájení provozu: 1930
Instalovaný tepelný výkon: 411 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 80,6 MWe
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Špitálka 6, 658 15 Brno
Tel.:

545 162 206   (velín)
545 162 211   (velín)
Fotogalerie

Provoz Červený mlýn

Na provoze Červený mlýn je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole - Žabovřesky. Vyrobené teplo je dodáváno převážně v horké vodě a v mimořádných provozních stavech i v páře. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením.

Provoz Červený mlýn
Palivo: zemní plyn
Rok zahájení provozu: 1999
Instalovaný tepelný výkon: 140 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 95 MWe
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Cimburkova 2, 612 00 Brno
Tel.: 545 164 206   (velín)
Fotogalerie

Provoz Brno-Sever

Na provoze Brno-Sever je realizována výroba tepla kombinovaným způsobem při částečné výrobě elektřiny na parní protitlaké turbíně. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Líšeň-Vinohrady. Vyrobené teplo je dodáváno v podobě páry a horké vody, elektrická energie je dodávána do sítě distributora.

V roce 2016 došlo k významné modernizaci provozu, kdy jeden z původních kotlů - tzv. K15, který sloužil na provozu více než 30 let - byl nahrazen dvěma moderními horkovodními plynovými kotli. Zařízení se součtově nižším výkonem a vyšší účinností představuje naprostou technologickou špičku a splňuje současné zpřísněné emisní limity.

Provoz Brno-Sever
Palivo: zemní plyn
Rok zahájení provozu: 1974
Instalovaný tepelný výkon: 180 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 3,5 MWe
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Obřanská 60, 614 00 Brno
Tel.:

545 163 206   (velín)
545 163 214   (velín) 
Fotogalerie

Provoz Staré Brno

Provoz Staré Brno dodává teplo ve formě páry do propojené parní sítě a z výměníkové stanice ve formě horké a teplé vody do lokality Staré Brno. Pro výrobu páry se používají dva středotlaké parní plynové kotle. Elektrická energie je odebírána ze sítě distributora.

Provoz Staré Brno
Palivo: zemní plyn
Rok zahájení provozu: 1964
Instalovaný tepelný výkon: 34 MWt
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Rybářská 4, 602 00 Brno
Tel.: 545 165 555   (velín) 

Lokální zdroje

Lokální zdroje (plynové kotelny) a výměníkové stanice zajišťují výrobu a distribuci tepla a teplé vody. Základním primárním palivem plynových kotelen je zemní plyn s výjimkou zdroje Teyschlova, kde je spalována i biomasa - dřevní štěpka. Primárním médiem pro výměníkové stanice jsou horká voda a pára, dodávané ze čtyř vlastních velkých výrobních zdrojů spalujících zemní plyn a cizího zdroje SAKO, kde je spalován komunální odpad.

Na území města Brna vlastní Teplárny Brno celkem 113 blokových plynových kotelen, které jsou situovány v okrajových částech města a převážně zásobují panelovou výstavbu. Dále na území města Brna vlastní Teplárny Brno celkem 68 centrálních výměníkových stanic.

Dvě z lokálních kotelen se svou velikostí, skladbou zdrojů a významem vymykají běžné velikosti lokálních zdrojů Tepláren Brno, a.s.. Jsou to provozy Kamenný Vrch (CVKV Svážná) a CZT Teyschlova:

PROVOZ KAMENNÝ VRCH (CVKV Svážná)

Centrální výtopna Kamenný Vrch se skládá z plynové kotelny, ve které pracují 4 plynové kotle Ferolli a z části s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, kterou zajišťuje kogenerační jednotka TEDOM, o výkonu 800 kWte. V roce 2008 byla dokončena celková rekonstrukce zdroje spočívající v instalaci 3 nových teplovodních kotlů a proběhla instalace DPS v jednotlivých odběrných místech. V roce 2009 byl odstaven provoz původní kotelny a na zdroji byla instalována kogenerační jednotka.

Provoz Kamenný vrch
Palivo: zemní plyn
Rok zahájení provozu: 1989-1990
Instalovaný tepelný výkon: 16,9 MWt
Instalovaný elektrický výkon: 0,736 MWe
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Svážná 27, 634 00 Brno
Tel. (Mob.):

603 291 628   (technik zdroje)
603 291 638   (oblastní technik)

PROVOZ BYSTRC (CZT Teyschlova)

Kotelna Teyschlova je kombinací biomasového zdroje a plynové kotelny. Zásobuje lokalitu Brno-Bystrc. V rámci koncepce rozvoje byla na CZT Teyschlova provedena následující investiční opatření:

Provoz Bystrc
Palivo: zemní plyn a dřevní štěpka
Rok zahájení provozu: 1990-1991
Instalovaný tepelný výkon: 21,2 MWt
Adresa: Teplárny Brno, a.s., Teyschlova 33, 635 00 Brno

Tel. (Mob.):

603 291 630   (technik zdroje)
603 291 638   (oblastní technik)

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

Jedná se o předávací stanice, které mají za úkol předávat teplo z centrální soustavy SZTE, a to z primárního rozvodu, buď na ohřev teplé vody, nebo na ústřední vytápění.

Na území města Brna se nachází celkem 1145 výměníkových stanic. Výměníkové stanice lze rozdělit na centrální VS, které jsou všechny ve vlastnictví Tepláren Brno, a.s., a domovní VS, které jsou buď ve vlastnictví tepláren, nebo ve vlastnictví odběratele, z kterých část Teplárny Brno provozují.

Z centrálních VS jsou teplovodními rozvody napojena jednotlivá odběrná místa. Tento druh VS se nachází převážně v městských částech Líšeň, Vinohrady, Královo Pole, Brno-Sever, Brno-Střed, Černovice a Židenice. U některých centrálních VS proběhly rekonstrukce ze čtyřtrubkového typu zásobování na dvoutrubkový s instalací teplovodních objektových výměníkových stanic pro jednotlivá odběrná místa, nebo proběhla rekonstrukce centrálních ohřevů TeV.

V rámci změny teplonosného media (přestavba pára / horká voda) bude po roce 2014 nutno ještě přestavět více než 400 odběrných parních míst cizích vlastníků s celkovým smluvním výkonem 155 MW. Teplárny Brno, a.s., nabízejí všem dotčeným odběratelům možnost zainvestování rekonstrukce jejich parní VS.

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace