Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czSoustava zásobování tepelnou energií (SZTE)

Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) je tvořena tepelnými sítěmi, které vzájemně propojují zdroje tepelné energie. Tepelná energie je vyráběna centrálně v jednom či několika zdrojích tepla a následně přivedena tepelnými rozvody Tepláren Brno do objektu zákazníka.

Systém distribuce tepla (SZTE)

Brno je v současné době zásobováno teplem prostřednictvím rozvodné sítě parovodů a horkovodů, do které dodávají teplo hlavní výrobní zdroje. Jedná se o provozy Špitálka, Červený mlýn, Brno-sever a Staré Brno (mapa rozvodů).
Od roku 2010 probíhá rozsáhlý projekt "Pára x horká voda". Cílem rekonstrukce je vybudovat v Brně do roku 2022 moderní a úspornou, čistě horkovodní síť.

 

Hlavní výhody SZTE:

Provozování soustavy ZTE přináší celou řadu výhod. Největším přínosem je snížení zátěže životního prostředí. Moderní zdroje tepelné energie umožňují efektivní spalování paliva a tím i snižování vypouštěného množství emisí. Emise na zdrojích SZTE jsou kontinuálně měřeny a protokoly z měření jsou kontrolovány orgány státní správy ochrany životního prostředí.

Výhodou soustavy ZTE je vyšší bezpečnost dodávek tepelné energie. Zdroje tepla jsou vzájemně propojeny parovody a horkovody, a proto může být chod jednoho zdroje zastoupen chodem zdroje jiného.

Nezanedbatelná je rovněž provozní bezpečnost zdrojů SZTE, neboť jsou umístěny v samostatných objektech mimo obytné budovy a nehrozí riziko výbuchu, otravy, prašnosti a úniku jiných škodlivin.

Soustava ZTE navíc umožňuje využít k výrobě tepla různé zdroje energie – různá paliva, včetně biomasy a energie ze spalování odpadů.

Systém ZTE bývá velmi často realizován ve spojení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET). Tepelná energie a elektřina jsou vyráběny současně v jednom technologickém procesu, v důsledku čehož je palivo využito efektivněji. Tím se zvyšuje účinnost zdroje a úspora paliva.

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace