Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czTiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy

Teplárny Brno pokračují v přechodu z páry na horkou vodu

27. 04. 2018

Pouze minimální omezení v dopravě, ale citelný úbytek parkovacích míst především kolem Úvozu, Údolní a Mendlova náměstí přinese přes léto pokračující rekonstrukce teplárenské sítě. Její modernizace a přechod z páry na horkou vodu, v nichž Teplárny Brno pokračují letos již osmým rokem, jsou ale nutným krokem ke stabilizaci ceny tepla a úsporám pro zákazníky.

V době letošní letní odstávky bude vyměněno dalších zhruba 4,2 kilometrů rozvodů a přepojeno 50 odběrných míst. Celková investice zbylých etap, které jsou rozplánovány do roku 2022, se pohybuje kolem 1,1 miliardy korun a projekt patří k nejnáročnějším v historii společnosti vůbec. „Za čtyři roky by však Brno mělo získat čistě horkovodní síť. Kladný finanční efekt pocítí nejen teplárny, které ušetří až 140 tisíc MWh zemního plynu, ale především samotní odběratelé v menších výdajích za teplo. Potvrzují nám to již zkušenosti z dosud přepojených míst, kde se úspory pohybují průměrně okolo deseti procent, což znamená zhruba 1500-2000 korun v ročních nákladech na domácnost,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno ing. Petr Fajmon, MBA. Nezanedbatelný není ani ekologický efekt – po přechodu na horkou vodu to bude stejné, jako by z Brna ubylo deset tisíc aut.

Do provozu na silnicích zasáhne letošní etapa jen minimálně, uzavírka je plánována pro ulici Jaselskou od 2.5.2018 do 10/2018 a dále části ulic Grohova, Gorkého, Roubalova, Obilní trh a Běhounská mezi náměstím Svobody a Jakubským náměstím. Po dobu výkopových prací v oblasti ulice Gorazdova (předpoklad od 21. 5. 2018 po dobu 3 týdnů) bude úplně uzavřena ulice Gorazdova a zobousměrněna ulice Pellicova. Po dokončení těchto výkopových prací bude ulice Gorazdova zjednosměrněna směrem od ulice Pellicova na Úvoz. Částečně omezen provoz bude v oblasti Úvoz, Údolní a Tvrdého.

Rozsah letošní výměny si však vyžádá dočasný úbytek několika stovek parkovacích stání, což zkomplikuje situaci obyvatelům ulic dotčených stavbou, zejména Jaselská, Grohova, Gorkého, Arne Nováka a na Obilním trhu. Dále na ulici Trýbova, Gorazdova a Tomešova a také na parkovišti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie vedle starobrněnského pivovaru. Zajištění náhradního dočasného parkování řeší teplárny na ul. Údolní. „Intenzivně hledáme možnosti náhradního parkování, které je v této lokalitě opravdu obtížné najít. Jednáme s odborem dopravy magistrátu města Brna o možnosti dočasného parkování. Veřejnost o náhradním parkování budeme informovat,“ ujistil generální ředitel Petr Fajmon.

Práce jsou plánovány mimo jiné také do oblasti parovodu Sever v lokalitách kolem ulic Zábrdovická, Stará osada, Lazaretní a Kosmákova, kde budou probíhat souběžně v koordinaci se stavbou koordinovanou MMB rekonstrukce tramvajového tělesa na ulici Cejl. Podobně zkoordinovaná je i rekonstrukce parovodu v oblasti Rašínovy v centru Brna, kde se teplárny rovněž pouze „připojí“ k rekonstrukci tramvajového tělesa na Moravském náměstí.

Podrobnosti najdete na www.kopemezabrno.cz a na stránkách www.teplarny.cz/projekty

 

PŘÍNOSY MODERNIZACE

SOUHRNNÉ INFORMACE K PARKOVÁNÍ:

 

Informace k jednotlivým lokalitám

Městská část Brno-střed

Oblast ul. Jaselská

Termín realizace:
04/2018 – 10/2018, provozuschopnost 08/2018

Délka trasy:
625 m

Uzavírky:
uzavírka ulice Jaselská od 2.5.2018 do 10/2018
omezení provozu v křižovatce ul. Marešova x Jaselská

Objízdné trasy:
přes Žerotínovo nám., ul. Marešovu, Údolní, Gorkého, Veveří, Arne Nováka

Parkování:
dojde ke zrušení 23 vyhrazených parkovacích míst
dojde ke zrušení parkovacích míst po obou stranách ulice Jaselská a po obou stranách ulice Marešova (mezi ulicí Jaselská a Komenským náměstím)

Oblast ul. Gorkého

Termín realizace:
04/2018 – 10/2018, provozuschopnost 08/2018

Délka trasy:
745 m

Uzavírky:
uzavírka části Obilního trhu (od objektu Obilní trh 3 po ul. Gorkého), části ul. Gorkého (v 1. etapě od Obilního trhu po ul. Jaselská, ve 2. etapě od ul. Jaselská po objekt Gorkého 4) a část ul. Grohova (od objektu Grohova 16 po ul. Arne Nováka)
omezení provozu na ul. Arne Nováka, Grohova a východní straně Obilního trhu

Objízdné trasy:
přes ul. Údolní, Gorkého, Veveří, Jiráskova, Arne Nováka, Grohova

Parkování:
dojde ke zrušení 12 vyhrazených parkovacích míst
dojde ke zrušení stání po obou stranách ulice Grohova (mezi ulicí Veveří a objektem Grohova 16), parkovacích míst po obou stranách Obilního trhu (mezi objektem Obilní trh 3 a ulicí Gorkého), stání po pravé straně Obilního trhu, parkovacích míst po levé straně ulice Gorkého (směrem od ulice Veveří mezi objektem Gorkého 2 a Obilním trhem), stání po pravé straně ulice Gorkého, parkovacích míst po pravé straně ulice Arne Nováka (směrem od ulice Gorkého) a stání po levé straně ulice Arne Nováka

Oblast Obilní trh

Termín realizace:
04/2018 – 10/2018, provozuschopnost 08/2018

Délka trasy:
385 m

Uzavírky:
bez uzavírek
omezení provozu v křižovatce ul. Gorkého x Obilní trh

Objízdné trasy:
bez objízdných tras

Parkování:
nedojde ke zrušení parkovacích míst

Oblast ul. Úvoz

Termín realizace:
04/2018 – 10/2018, provozuschopnost 08/2018

Délka trasy:
1 650 m

Uzavírky:
uzavírka části ul. Roubalova (od parkoviště MOÚ Brno po ul. Tomešova)
v 1. etapě bude během výkopových prací úplně uzavřena ulice Gorazdova a zobousměrněna ulice Pellicova (předpoklad od 21. 5. 2018 po dobu 3 týdnů), ve 2. etapě dojde ke zjednosměrnění ul. Gorazdova (směrem od ul. Pellicova po ul. Úvoz)
omezení provozu na ul. Údolní, Úvoz a Tvrdého

Objízdné trasy:
bez objízdných tras

Parkování:
dojde ke zrušení 2 vyhrazených parkovacích míst
dojde ke zrušení parkovacích míst na ulici Tomešova, parkovacích míst po jedné straně ulice Trýbova, stání po levé straně ulice Gorazdova (směrem od ulice Úvoz) a stání u objektu Trýbova 10

Oblast Mendlova náměstí, 1. etapa

Termín realizace:
04/2018 – 10/2018, provozuschopnost 08/2018

Délka trasy:
530 m

Uzavírky:
bez uzavírek
omezení provozu v pravém jízdním pruhu na ul. Úvoz ve směru z ul. Údolní na Mendlovo náměstí (od objektu Úvoz 7 po ul. Pivovarská), obousměrný provoz je zachován, pro dopravu je využit jízdní pruh vyhrazený pro MHD a TAXI

Objízdné trasy:
bez objízdných tras

Parkování:
nedojde ke zrušení vyhrazených parkovacích míst
dojde k omezení parkování na parkovišti Mendlovo náměstí u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, parkovacích míst po levé straně ulice Úvoz (směrem od Mendlova náměstí) a stání u objektů Úvoz 5 a 7a

Oblast ul. Běhounská

Termín realizace:
04/2018 – 09/2018, provozuschopnost 07/2018

Délka trasy:
150 m

Uzavírky:
uzavírka ul. Běhounská (mezi náměstím Svobody a Jakubským nám.)

Objízdné trasy:
bez objízdných tras

Parkování:
dojde ke zrušení 10 vyhrazených parkovacích míst

Oblast ul. Rašínova

Termín realizace:
06/2018 – 08/2018, provozuschopnost 07/2018

Délka trasy:
138 m

Uzavírky:
bez uzavírek
omezení provozu na ul. Rašínova, stavba bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí tramvajového tělesa na Moravském náměstí a ul. Rašínova

Objízdné trasy:
bez objízdných tras v rámci stavby Tepláren Brno, a.s.

Parkování:
nedojde ke zrušení parkovacích míst

 

Městská část Brno-sever

Oblast parovodu Sever – ul. Zábrdovická, Stará osada

V roce 2018 je uvažováno s montáží a zprovozněním provizorního parního potrubí pro zásobování odběrných míst na Svitavském nábřeží

Termín realizace:
předpokládaný začátek prací v 10/2018 (po výzvě statutárního města Brna), dokončení celé akce dle návrhu smlouvy o dílo v 10/2020

Délka trasy provizorního vedení:
184 m
(Celková délka trasy v rámci rekonstrukce SCZT pára x HV do roku 2020: 1486 m)

Uzavírky:
stavba bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí tramvajového tělesa na ul. Cejl

Objízdné trasy:
bez objízdných tras v rámci stavby Tepláren Brno, a.s.

Parkování:
bez omezení v rámci stavby Tepláren Brno, a.s.

 

Městská část Brno-Židenice

Oblast parovodu Sever – ul. Lazaretní, Kosmákova

V roce 2018 je uvažováno se zprovozněním parovodu DN 800, který je určen pro zásobování odběrných míst v průběhu rekonstrukce sítí v této oblasti a v průběhu rekonstrukce tramvajového tělesa na ulici Cejl

Termín realizace:
předpokládaný začátek prací v 06/2018 (po podpisu smlouvy o dílo), dokončení celé akce dle návrhu SoD v 10/2020

Délka trasy parovodu:
980 m
(Celková délka trasy v rámci rekonstrukce SCZT pára x HV do roku 2020: 1560 m)

Uzavírky:
bez uzavírek

Objízdné trasy:
bez objízdných tras

Parkování:
bez omezení

 

Kontakt:

Ing. Renata Diatková
Vedoucí sekretariátu generálního ředitele
Teplárny Brno, a.s.

GSM: 724 430 587
e-mail: diatkova@teplarny.cz

www.teplarny.cz

 

Tisková zpráva

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace