Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czTiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy

Podpora centrálního zásobování teplem a využívání obnovitelných zdrojů. To preferuje nejvýhodnější varianta nové energetické koncepce města

28. 08. 2018

Radní dnes schválili aktualizaci Územní energetické koncepce města Brna. Cílem bylo najít řešení pro zajištění bezpečnosti dodávek energií, konkurenceschopnosti ve smyslu zlepšení hospodárnosti užití energií a v neposlední řadě podpora udržitelného rozvoje energetiky ve městě v následujících obdobích. Všechny krátkodobé i dlouhodobé cíle jsou směřovány až do roku 2050, což odpovídá strategickému plánu města.

„Nová energetická koncepce pro Brno znamená šanci na razantní snížení znečištění ovzduší. Rozvoj centrálního zásobování teplem v kombinaci s podporou čistých obnovitelných zdrojů umožní využít moderní technologie ke snížení emisí CO2 až o 60 %,“ uvedl jeden z hlavních přínosů nové koncepce Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

Ze tří posuzovaných scénářů budoucího rozvoje energetiky ve městě, které vznikly na základě analýz dat a údajů, byl jako nejvýhodnější pro Brno vybrán tzv. scénář rozvoje a konverze paliva.

Ten je primárně cílen na maximalizaci využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (energetické využívání odpadů v zařízení SAKO Brno, a. s.) a kombinované výroby elektřiny a tepla. Navrhovaný postup obnovy či výstavby zdrojů a sítí je koncipován tak, aby použité technologie byly schopny zajistit výrobu a dodávky o dostatečných parametrech. Zároveň maximálně využívají existující funkční systémy tak, aby nové „podporované“ zdroje nevytlačovaly stávající zdroje a prioritně se zvýšila celková flexibilita energetiky. Stejně jako v obou dalších scénářích i v tomto případě se počítá se zachováním, rozšiřováním a další modernizací stávajících zdrojů a distribučních sítí. Zachovány zůstávají:

Všechny tyto aspekty jsou pro město Brno strategické z pohledu energetické bezpečnosti a snížení emisí do ovzduší.

„A co tato volba konkrétně znamená pro město Brno? V období do roku 2050 dojde ke zvýšení spotřeby elektrické energie téměř o pětinu. Naopak se s největší pravděpodobností až o 35 procent sníží spotřeba zemního plynu jako primárního zdroje. U stávajících odběratelů tepla se očekává snížení spotřeby, což však bude kompenzovat potřeba dodávek pro nově budované objekty. Rozvoj města Brna, z pohledu výstavby nového bydlení a občanské vybavenosti, je očekáván přibližně ve 44 konkrétních lokalitách,“ upřesnil Petr Hladík, předseda představenstva společnosti Teplárny Brno a první náměstek primátora.

Zásadním očekávaným výstupem tohoto scénáře je významné zvýšení výroby energie získané z obnovitelných a druhotných zdrojů, například využitím solární energie, energie z biomasy nebo energie ze zbytkového odpadu, které v ideálním případě může být takřka dvojnásobné. Celkově se potřeba primární energie sníží z 23 petajoule (PJ, násobek jednotky pro energii joule, 1015) na téměř 21 petajoule. Největší podíl na energetických úsporách je očekáván v sektoru obchod, služby, zdravotnictví, školství, celkem je možné ušetřit až 0,9 PJ ročně. U veřejného sektoru se předpokládá pokles až 0,6 PJ ročně, u domácností až 0,4 PJ ročně.

Snížení spotřeby primárních energií v konečném důsledku znamená také významné snížení emisí znečisťujících látek ve všech posuzovaných atributech. Emise CO2 by se mohly snížit proti stavu v roce 2016 až o téměř 60 %, konkrétně o téměř 394 tis. tun ročně, emise NOx o téměř 66 %, emise tuhých znečisťujících látek až o 43,5 % atd. Uvedené hodnoty lze analogicky převést na situaci, jako by automobily v rámci města Brna nenajezdily zbytečně 1 970 milionů kilometrů.

Po schválení územní energetické koncepce v zastupitelstvu města budou připraveny a projednány první konkrétní kroky k naplnění naznačených vizí a cílů pro následující rok. Konkrétně půjde například o rozpracování vizí v oblasti dalšího využití kombinované výroby elektřiny a tepla, využití obnovitelných a druhotných zdrojů, alternativní paliva v dopravě apod. Postupně se pak i v dalších letech pětiletého sledovaného cyklu budou připravovat další dílčí kroky směřující k uplatnění závěrů a doporučení energetické koncepce.

 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz

 

Tisková zpráva

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace