Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czTiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy

Nezvyšujeme cenu tepla

30. 11. 2012

Cena tepla Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno neplánují pro příští rok zvýšení ceny tepla pro domácnosti, ani pro velkoodběratele. Přestože většina ostatních tepláren v tuzemsku počítá podle oficiálních informací Teplárenského sdružení s nárůstem ceny v průměru od 2 do 7 procent, brněnské teplárny o podobném kroku neuvažují. „Stabilizace ceny tepla je pro nás primárním úkolem. Během celého roku jsme proto přijali řadu opatření, která nám nyní umožní nezdražovat,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Cena tepla pro rok 2013 zůstane zákazníkům, kteří odebírají teplo z výměníkových stanic a plynových kotelen Tepláren Brno (TB) zachována ve stávající výši, tedy průměrně 580 Kč/GJ bez DPH.

Důvody, proč se TB podařilo cenu tepla na rok 2013 stabilizovat: 

  1. Neustálé snižování provozních nákladů společnosti.
  2. V roce 2011 byla ustanovena projektová skupina zabývající se opatřeními pro zvýšení účinnosti výroby a snižování ztrát distribuce v soustavě, která z pohledu kombinované výroby elektřiny a tepla výrazně přispěla ke zlepšení      hospodaření společnosti.
  3. Optimalizace výroby na velkých výrobních zdrojích a úzká spolupráce se společností SAKO, a.s.
  4. Optimalizace nákupu zemního plynu v čase.
  5. Připojení 25 nových odběratelů.

Naposledy k úpravě ceny tepla přikročily TB od 1. ledna 2012, kdy se cena tepla zvedla o 30,30 korun/GJ bez DPH. K tomuto kroku se TB rozhodly po necelých třech letech, kdy přestože od roku 2010 vzrostla cena plynu na světových trzích o více než třicet procent, konečná cena tepla v Brně se nenavyšovala. V průběhu roku 2010 došlo dokonce ke snížení ceny tepla. 

1.1. Proč je výhodná dodávka tepla z Tepláren Brno?

Pro vysvětlení výhodnosti dodávek tepla z TB, a.s. jsme připravili dva grafy.

První graf analyzuje vývoj ceny tepla od TB, a.s. (dle platných ceníků TB) – oranžová barva a vývoj celkové ceny zemního plynu od regionálního dodavatele zemního plynu – modrá barva. Z grafu vyplývá rozdíl v nárůstu ceny zemního plynu a ceny tepla za období let 2007 – 2012. Základna (100%) je rok 2007, vývoj cen je porovnáván od tohoto data. Zatímco cena tepla do roku 2012 vzrostla o 24,3%, cena zemního plynu 79,2%. Za období od roku 2010 do dneška vzrostla cena tepla jen o 5,5%, zatímco cena zemního plynu o 55,5%.

Proč TB, a.s., které spalují zemní plyn, nezdražovaly cenu tepla při tak dramatickém nárůstu cen plynu, je především z těchto důvodů: 

  1. Důvody uvedené v kapitole 1
  2. TB, a.s. ze zemního plynu vyrábí kombinovaně teplo a elektřinu, zatímco lokální zdroje slouží pro výrobu tepla a teplé vody
  3. Letní provoz soustavy, tedy primárním zdrojem energie je společnost SAKO, která využívá pro spalování komunální odpad
  4. Služby, které TB, a.s. poskytuje ČEPS – rychlý start do 15 minut a terciální regulace

1.2. Srovnání ceny tepla TB, a.s. a lokálních zdrojů

Druhým grafem je graf celkových nákladů za vytápění teplem z TB, a.s. a lokálního zdroje. Graf porovnává ceny tepla v letech 2010 a 2012.

Vybrali jsme si modelový příklad:

Do nákladů na dodávku tepla z konkurenčního zdroje (klasické či kondenzační kotelny) je nutno kromě nákladů na palivo (zemní plyn) započítat samozřejmě též náklady na spotřebu elektrické energie, náklady na pořízení kotelny, náklady na opravu, údržbu, revize a servis. Teprve pak je možno porovnávat výsledné náklady s náklady na dodávku tepla Tepláren Brno. Toto naši zákazníci často opomíjejí.

Zatímco v roce 2010 byly náklady na dodávku tepla od TB oproti domovní kotelně vyšší, v roce 2012 jsou již nižší ve srovnání s oběma typy domovní kotelny. Jak vyplývá z předchozího grafu, je to díky odlišnému vývoji ceny zemního plynu a cen tepla Tepláren Brno, což je důsledkem prováděných optimalizačních kroků Tepláren Brno.

Závěrem lze tedy říci, že cena tepla z TB je v současné době plně konkurenceschopná. TB, a.s. v roce 2013 nepředpokládají zdražení ceny tepla a plánují další úsporná opatření. Zároveň TB, a.s. plánují nový koncept péče o zákazníky a rozšíření nabídky.  

2. Dosavadní průběh topné sezóny:

S dodávkami tepla začaly TB letos 21. září. Vzhledem k oteplení byly po pěti dnech dodávky přerušeny a opět zahájeny 5. října, kdy se opět výrazně ochladilo a průměrné denní venkovní teploty poklesly pod 13 stupňů Celsia. Byla tak splněna podmínka stanovená vyhláškou pro vytápění. Oproti loňskému roku, kdy byla topná sezóna zahájena až 8. října, byl alespoň začátek topné sezóny pro TB příznivější. Jaký bude její průběh, je ovšem otázkou, protože například dosavadní průměrné teploty v listopadu jsou o cca 2°C vyšší než v loňském roce.

3. Rekonstrukce parovodů na horkovody:

V průběhu celého letošního léta pokračoval projekt TB „Přestavba z páry na horkou vodu ve městě Brně“, který je rozplánovaný až do konce roku 2019 a patří tak k nejrozsáhlejším v historii společnosti. V centru moravské metropole byly již do podzemních kolektorů uloženy 4 kilometry nových horkovodních rozvodů, na které bylo napojeno přes 90 výměníkových stanic. Letos přepojily teplárny na horkovodní rozvody celkem 32 odběratelů a v příštím roce se nových rozvodů dočká dalších 62 odběrných míst. V současnosti dokončují Teplárny Brno projektovou dokumentaci pro přechod pára – horká voda na Dominikánském náměstí a probíhají přípravné práce na výběr zhotovitele spojnice ulic Nádražní – Josefská.

Projekt přestavby zastaralých parovodů získal ocenění Teplárenského sdružení ČR Projekt roku 2011 v soustavách zásobování teplem a chladem. Změna páry na horkou vodu přináší totiž významné snížení tepelných ztrát.

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace