• 23. 4. 2020
  • Novinky

Nezávislá rozptylová studie potvrdila, že nový plynový zdroj nezatěžuje životní prostředí.

V posledních týdnech se v rámci diskuzí kolem projektu štěpkového kotle, kterým TB chtějí doplnit zařízení na výrobu tepla svého provozu Brno-sever na Obřanské, objevily pochybnosti o parametrech vypouštěných emisí právě z tohoto moderního teplárenského provozu. Teplárny Brno se proto rozhodly znovu nechat posoudit vliv dvou zdejších stávajících plynových kotlů na životní prostředí, aby ověřily, že po třech letech od jejich spuštění nedošlo k žádné změně a že jejich imise nadále nepřekračují zákonné limity. Nová rozptylová studie, zpracovaná nezávislou odbornou společností, potvrdila, že provoz teplárenského zdroje Brno-sever, a to ani v součtu se stávajícím imisním pozadím v městské části Maloměřice a Obřany, nepřekračuje v žádném z parametrů zákonem stanovené povolené hodnoty.

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení