Společenská odpovědnost

Snažíme se být odpovědnou firmou. Zdroje využíváme efektivně. Zavádíme pokročilá ekologická řešení a podílíme se na jejich vývoji. Podporujeme ty projekty a ty lidi, kteří pomáhají.

Pomáháme tam, kde je potřeba

Pojem společenská odpovědnost pro nás není prázdnými slovy už několik let. Cítíme zodpovědnost k městu, v němž působíme a kde žije většina našich zaměstnanců. A tak, jako pečujeme například o životní prostředí, snažíme se zvyšovat kvalitu života Brňanů rovněž v jiných oblastech.
Brněnské zdravotnictví podporujeme cíleně již od roku 2010. Každoročně věnujeme na zlepšení péče o pacienty v Brně více než 1 mil. Kč. Sami zdravotníci si vždy určí, na co dar využijí, co potřebují ke zlepšení péče o svoje pacienty, ale co by si kvůli napjatým rozpočtům nemohli vždy dovolit pořídit. Nezapomínáme však ani na menší subjekty. Mezi schválenými žádostmi o sponzorské dary dominuje podpora pro nadace a neziskové organizace, které pomáhají hendikepovaným, či jinak nemocným a znevýhodněným občanům, především pak dětem a seniorům. Podporujeme také děti a mládež v jejich sportovních a mimoškolních aktivitách. 

Za naše úsilí jsme získali Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. V kategorii Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců jsme v druhém ročníku soutěže obsadili první místo. Ocenění jsme získali také v prvním ročníku soutěže. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se zabývají společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností. 

Chráníme životní prostředí

Ochrana životního prostředí tvoří nedílnou a jednu z nejdůležitějších součástí firemní politiky Tepláren Brno. Tento záměr se daří dlouhodobě naplňovat, a to díky:

 • vysoce efektivní kombinované výrobě tepla a elektrické energie (KVET)
 • spalování téměř výhradně zemního plynu, který je považován za nejušlechtilejší a nejekologičtější palivo (od roku 2011 se přestaly spalovat těžké topné oleje), na jednom provozu spalujeme biomasu (100 % obnovitelný zdroj energie). Nový štěpkový zdroj připravujeme v Maloměřicích (www.stepkavbrne.cz)
 • modernizaci provozů a obnově starších zařízení
 • technologiím, které na všech provozech jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT = best available technologies)

Společnost již svým vznikem v roce 1930 přispěla k výraznému ozdravení brněnského ovzduší. Díky vybudování centrálního zdroje tepla došlo ke zbourání několika desítek továrních komínů. Tím se snížila hlučnost a především prašnost ve městě.

Chováme se odpovědně

 • Využíváme spalování odpadu. V létě je spalovna hlavním zdrojem teplé vody pro město.
 • Vyrábíme současně elektřinu. Snažíme se využít teplo maximálně, jak to jde.
 • Spalujeme štěpku. První kotelnu na dřevní štěpku jsme spustili v Bystrci a chceme toto palivo využívat víc v připravovaném projektu štěpkového zdroje na Brně-sever. Biomasa je levnější než plyn a je také ekologicky výhodné, 100% obnovitelné palivo. Na jeho dodávkách jsme se dohodli s Lesy města Brna.
 • Měníme staré za lepší. V blokových plynových kotelnách postupně měníme původní zařízení za nové kondenzační plynové kotle, které pomáhají snižovat spotřebu.
 • Přestavujeme parovody. Díky přestavbě parovodů na horkovody přepravujeme teplo s menšími ztrátami. Naši zákazníci díky tomu ušetří.
 • Spolupracujeme s odborníky. S experty Vysokého učení technického v Brně pracujeme na různých projektech a strategiích rozvoje.
 • Pomáháme ostatním. Spolupracujeme s nadacemi. Každoročně podporujeme nákup zdravotnické techniky a lepší péči o pacienty například v Masarykově onkologickém ústavu, Fakultní nemocnici Brno nebo třeba Nemocnici Milosrdných bratří. Přispíváme také na rozvoj kultury.

Politika společnosti Teplárny Brno, a.s. v oblasti ochrany životního prostředí - ekologie:

 • dodržujeme platnou legislativu a další schválené dokumenty
 • zveřejňujeme informace o ochraně životního prostředí
 • zvyšujeme účinnost ekologické výchovy a vzdělávání zaměstnanců
 • bráníme nelegálnímu nakládání s odpady
 • zvyšujeme podíl materiálového využití a recyklace vzniklých odpadů a energetického využívání zbývajících spalitelných odpadů
 • zajišťujeme řešení starých zátěží a předcházíme vzniku nových
 • ekologizujeme zdroje a zvyšujeme jejich efektivnost
 • odpadní vody likvidujeme co nejšetrněji pro vodní prostředí
 • neustále sledujeme parametry emisí do složek životního prostředí
 • plníme stanovené limity (mnohdy přísnější, než jsou dány platnou legislativou)
Emisní limity jsou dané vydanými platnými povoleními provozu dle platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a u těch největších zdrojů (Provoz Špitálka, Provoz Brno-sever a Provoz Červený mlýn) jsou vydána Krajským úřadem tzv. integrovaná povolení, kde jsou mnohdy emisní limity přísnější, než ukládá platná legislativa, přesto jsou bez potíží plněny. Tyto skutečnosti jsou pravidelně kontrolovány orgány státní správy.

Ke stažení:

Pro bližší informace o ekologických řešeních v naší společnosti je Vám k dispozici:
Ing. Lucie Kulichová (Ekolog)
Tel.: 545 162 252
E-mail: kulichova@teplarny.cz

Jsme zelená firma

Teplárny Brno se dne 18. prosince 2009 zapojily do projektu společnosti Rema Systém, a.s., s názvem "Zelená firma". Podnikly tak další z kroků, kterým chtějí deklarovat svou sociální odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Účast v projektu umožňuje zaměstnancům Tepláren Brno ekologickou cestou likvidovat vysloužilé elektrospotřebiče, které ve většině případů obsahují nejen řadu nebezpečných látek, ale i mnoho recyklovatelných a dále využitelných materiálů. Odpad tohoto druhu, který dnešní společnost masově produkuje, tak nekončí na skládkách, ale je odborně a ekologicky zlikvidován.  

Pro čistější Brno

Jsme partneři projektu, který Brňany informuje o aktivitách vedoucích ke zlepšování stavu ovzduší ve městě Brně. Tyto aktivity společně realizují město Brno, městské společnosti a někteří významní znečišťovatelé.

Cílem informační kampaně je vyvrátit dojem, že se v našem městě o kvalitu ovzduší nepečuje. Chceme vás také inspirovat, jak vy sami můžete snižovat svou uhlíkovou stopu a přispět k čistějšímu prostředí v Brně.

www.procistejsibrno.cz/teplarenstvi

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies