Projekty

Elektromobilita

Více informací

Instalace dobíjecích stanic

Teplárny Brno začaly v roce 2020 v rámci projektu rozvoje elektromobility v Brně s instalací dobíjecích stanic pro elektromobily. Cílem projektu je navýšení počtu dobíjecích stanic na území města Brna a podpora rozvoje elektromobility.

Více informací

Projekt Pára x Horká voda

2010 - 2027

Přepojujeme Brno z páry na horkou vodu, aby naši zákazníci ušetřili až 15 % v nákladech na teplo. Celková rekonstrukce představuje přepojení 671 odběrných míst a výměnu přibližně 66 km zastaralých parovodů za moderní, úsporné horkovody. Do historie Tepláren Brno se "PÁRA x HORKÁ VODA" zapíše jako jeden z našich nejrozsáhlejších projektů. A také oceněných - ocenění "Projekt roku" od Teplárenského sdružení ČR jsme získali již po dokončení prvních etap.

Více informací

Biomasový zdroj na provoze Brno-sever

2020

Teplárny Brno chtějí v souladu s evropskými trendy vyrábět více „ekologického tepla“ ze štěpky. Proto městská akciová společnost Teplárny Brno připravila v rámci modernizace provozu Brno-sever projekt na vybudování kotle pro spalování biomasy, který by doplnil zdejší stávající horkovodní zařízení na výrobu tepla. Kromě přínosu pro životní prostředí, který by zařízení využívající stoprocentně obnovitelného zdroje znamenalo, je hlavním důvodem pro jeho vybudování také snížení závislosti na zemním plynu při výrobě tepla. „Modernizovaný provoz doplněný kotlem na štěpku by splňoval všechna tři E – bude ekologický, ekonomický a efektivní.

Více informací

KEEP WARM: Renewing district heating

2018

Teplárny Brno se ve spolupráci s Teplárenským sdružením ČR, Teplárnou České Budějovice a Teplárnou Písek účastní projektu, jehož záměremje podpora modernizace dálkového vytápění a kombinované výroby tepla a elektřiny. Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů. S podporou projektu KeepWarm se také snažíme zvýšit zatím nedostatečné povědomí o výhodách systému dálkového vytápění a kogenerace v ČR.

Více informací

Tramvaj Plotní - soubor staveb, etapa 2-4

2018

Statutární město Brno v součinnosti s ŘSD, DPmB, a.s. a Teplárnami Brno, a.s., realizuje řešení dopravní situace v oblasti ulic Plotní a Dornych. Stavba obsahuje přemístění tramvajové tratě z ulice Dornych na ulici Plotní, což má dopad na stávající rozvody tepla Tepláren Brno, a.s. i na realizaci nových horkovodních rozvodů v této lokalitě.

Více informací

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení