Základní informace

Teplárny Brno, a.s.

Jsme městskou společností, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi našimi odběrateli jsou například AZ Tower, Masarykův onkologický ústav, polyfunkční objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejně jako desítky dalších významných brněnských firem a institucí, a 100 000 domácností.

V prosinci roku 2020 si připomínáme již 90. výročí od chvíle, kdy se na provozu Špitálka spustila kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro Brno. Dnes jsou Teplárny Brno, a.s. se čtyřmi hlavními výrobními zdroji čtvrtou největší teplárenskou společností v ČR a největším odběratelem zemního plynu, který je naším primárním ekologickým palivem.

Jsme nositelé certifikátů ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001. V roce 2017 jsme získali Národní cenu kvality v programu Start Plus - Úspěšná firma a v roce 2019 i v programu Excelence. Jsme společensky odpovědnou firmou podporující projekty a lidi, kteří pomáhají zkvalitňovat život obyvatelům Brna. V roce 2016 jsme obdrželi ocenění v Ceně hejtmana jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

Právní forma: Teplárny Brno, a.s.
Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 5. 1992
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Registrace společnosti společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně - oddíl B., vložka 786
Telefon: +420 545 161 111
Fax: +420 545 169 999
E-mail: mail@teplarny.cz
Datová schránka: d7wgmq5

Společnost Teplárny Brno, a.s., patří do skupiny společností ovládaných statutárním městem Brnem.
Statutární město Brno je jediným akcionářem společnosti, vlastní všech 10 ks akcií společnosti, znějících na jméno v hodnotě celkem 885 650 000,- Kč.

Jsme členy koncernu SMB

Řídící osobou je Statutární město Brno, IČ 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Členství v koncernu SMB.

Vedle společnosti Teplárny Brno, a.s. jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

Předmět podnikání

Hlavním předmětem podnikání společnosti je:

  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie
  • výroba elektřiny
  • obchod s elektřinou
  • obchod s plynem

Teplárny Brno, a.s., podnikají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem.

Účast ve sdruženích

Naše společnost je členem Teplárenského sdružení České republiky, které sdružuje právnické osoby podnikající v teplárenství. Sdružení bylo založeno v roce 1991 za účelem podpory podnikání v oblasti zásobování teplem.

Kontakt

Teplárenské sdružení České republiky
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7

Tel.: +420 266 751 200
www.tscr.cz

Jsme členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky, jehož hlavním posláním je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné úrovně, profesní cti a tradic. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti.

Kontakt

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
Hudcova 424/56B
621 00 Brno
Tel: 541 120 565
www.cechtop.cz

Jsme členy Českého sdružení pro biomasu, jejímž cílem je podpora rozvoje a propagace využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v ČR.

Kontakt

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.
Opletalova 7/918
111 44 Praha 1
Tel: 241 730 326
www.czbiom.cz

Spotřebitelská ujednání

Pokud jste kupujícím, odběratelem či příjemcem plnění od naší společnosti a jste spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je naší povinností Vás informovat, že případné spory s naší společností lze řešit také mimosoudně, kdy orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů týkajících se teplárenství a elektroenergetiky je Energetický regulační úřad. Bližší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na webových stránkách http://www.eru.cz. Orgánem řešení sporů, které se netýkají elektroenergetiky, teplárenství nebo plynárenství, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

Ochrana osobních údajů

Naše společnost dbá na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete. Při jejich zpracování se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Informace proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje jsou obsaženy v Poučení o zpracování osobních údajů (PDF).

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies