Orgány společnosti

Představenstvo

Složení představenstva: RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (člen ZMB) - předseda představenstva
Jan Šmídek - místopředseda představenstva
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (člen ZMB)
Ing. David Pokorný (člen ZMB)
Mgr. Pavel Sázavský, MBA (člen ZMB)
Ing. Tomáš Psota, MBA
Ing. Petr Fajmon, MBA

 

Dozorčí rada

Složení dozorčí rady: Mgr. Filip Leder (člen ZMB) - předseda dozorčí rady
Ing. David Trllo (člen ZMB) - místopředseda dozorčí rady
Natálie Bezvodová
Ing. Roman Vašina
Ing. Jiří Faltýnek (člen ZMB)
Bc. Pavel Havlík
Tomáš Zourek

 

Management

Generální ředitel: Ing. Petr Fajmon, MBA 
Finanční ředitel: Ing. Přemysl Měchura
Ředitel správy zdrojů a sítí: Ing. Tomáš Weigner
Ředitel servisu: Ing. Martin Šroubek, MBA

 

Výbor pro audit

Předseda výboru:

 Ing. Ján Osuský

 • dat. nar. 10. 7. 1959
 • bytem Velkopavlovická 4084/12, 628 00 Brno
 • den vzniku členství: 15. 11. 2017
 • den vzniku funkce: 27. 11. 2017
  Místopředseda výboru: 

 Ing. Jiří Faltýnek

 • dat. nar.  13. 5. 1983
 • bytem Jezerůvky 511/10, 621 00 Brno
 • den vzniku členství: 15. 11. 2017
 • den vzniku funkce: 27. 11. 2017
  Člen výboru: 

 Ing. Jiří Valníček

 • dat. nar. 3. 8. 1952
 • bytem Hochmanova 9, 628 00 Brno
 • den vzniku členství: 15. 11. 2017
  Člen výboru:  

Ing. Hynek Faktor   

 • dat. nar. 19. 2. 1965
 • bytem Prokopův kopec 654/21, 641 00 Brno
 • den vzniku členství: 15. 11. 2017
   Člen výboru:  

Ing. Jiří Menšík

 • dat. nar. 7. 8. 1967
 • bytem Nejedlého 11, 638 00 Brno
 • den vzniku členství: 15. 11. 2017

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení