Provozy a SZTE

Dodávka tepla ze zdrojů SZTE

Systém výroby a distribuce tepelné energie je v Brně tvořen vzájemně propojenou soustavou parních a horkovodních sítí, která je napájena ze čtyř zdrojů tepla, které patří do majetku společnosti Teplárny Brno, a.s. (SZTE - mapa rozvodů). V Brně je teplo vyráběno ve čtyřech zdrojích:

  • provoz Špitálka (PŠ)

  • provoz Červený mlýn (PČM)

  • provoz Brno-Sever (PBS)

  • provoz Staré Brno (PSB)

Pátým tepelným zdrojem je ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (SAKO Brno, a.s.). Tepelná energie získaná spálením komunálního odpadu umožňuje snížit spotřebu zemního plynu na ostatních zdrojích SZTE. Celých 22 % tepelné energie distribuované tepelnými sítěmi Tepláren Brno je v současné době vyrobeno v ZEVO. Brněnskému regionu tak pomáháme dvojím způsobem - využíváme energetický potenciál komunálního odpadu a zároveň chráníme přírodu tím, že se podílíme na omezování skládkování odpadů.

Provoz Špitálka

Na provoze Špitálka je realizována výroba tepla kombinovaným způsobem při současné výrobě elektřiny na protitlakých turbínách. Zdroj tvoří přirozené provozní a řídící centrum propojených soustav zásobování tepelnou energií. Vyrobené teplo je dodáváno v podobě páry a horké vody, elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora.

Palivo:

zemní plyn

Rok zahájení provozu:

1930

Instalovaný tepelný výkon:

411 MWt

Instalovaný elektrický výkon:

80,6 MWe

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Špitálka 6, 658 15 Brno

Tel.:

545 162 206   (velín)
545 162 211   (velín)

Provoz Červený mlýn

Na provoze Červený mlýn je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole - Žabovřesky. Vyrobené teplo je dodáváno v horké vodě. Instalovaný výkon byl v roce 2019 rozšířen o nový elektrodový kotel poskytující služby výkonové rovnováhy v České přenosové soustavě. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením.

Palivo:

zemní plyn, elektrická energie

Rok zahájení provozu:

1999

Instalovaný tepelný výkon:

160 MWt

Instalovaný elektrický výkon:

95 MWe

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Cimburkova 2, 612 00 Brno

Tel.:

545 164 206   (velín)

Provoz Brno-Sever

Na provoze Brno-Sever je realizována výroba tepla kombinovaným způsobem při částečné výrobě elektřiny na parní protitlaké turbíně. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Líšeň-Vinohrady. Vyrobené teplo je dodáváno v podobě páry a horké vody, elektrická energie je dodávána do sítě distributora.

V roce 2016 došlo k významné modernizaci provozu, kdy jeden z původních kotlů - tzv. K15, který sloužil na provozu více než 30 let - byl nahrazen dvěma moderními horkovodními plynovými kotli. Zařízení se součtově nižším výkonem a vyšší účinností představuje naprostou technologickou špičku a splňuje současné zpřísněné emisní limity.

Palivo:

zemní plyn

Rok zahájení provozu:

1974

Instalovaný tepelný výkon:

180 MWt

Instalovaný elektrický výkon:

3,5 MWe

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Obřanská 60, 614 00 Brno

Tel.:

545 163 206   (velín)
545 163 214   (velín) 

Provoz Staré Brno

Provoz Staré Brno dodává teplo ve formě páry do propojené parní sítě a z výměníkové stanice ve formě horké a teplé vody do lokality Staré Brno. Pro výrobu páry se používají dva středotlaké parní plynové kotle. Elektrická energie je odebírána ze sítě distributora.

Palivo:

zemní plyn

Rok zahájení provozu:

1964

Instalovaný tepelný výkon:

34 MWt

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Rybářská 4, 602 00 Brno

Tel.:

545 165 555   (velín) 

Lokální zdroje

Lokální zdroje (plynové kotelny) a výměníkové stanice zajišťují výrobu a distribuci tepla a teplé vody. Základním primárním palivem plynových kotelen je zemní plyn s výjimkou zdroje Teyschlova, kde je spalována i biomasa - dřevní štěpka. Primárním médiem pro výměníkové stanice jsou horká voda a pára, dodávané ze čtyř vlastních velkých výrobních zdrojů spalujících zemní plyn a cizího zdroje SAKO, kde je spalován komunální odpad.

Na území města Brna vlastní Teplárny Brno celkem 113 blokových plynových kotelen, které jsou situovány v okrajových částech města a převážně zásobují panelovou výstavbu. Dále na území města Brna vlastní Teplárny Brno celkem 64 blokových výměníkových stanic.

Dvě z lokálních kotelen se svou velikostí, skladbou zdrojů a významem vymykají běžné velikosti lokálních zdrojů Tepláren Brno, a.s. Jsou to provozy Kamenný Vrch (CVKV Svážná) a CZT Teyschlova:

PROVOZ KAMENNÝ VRCH (CVKV Svážná)

Centrální výtopna Kamenný Vrch se skládá z plynové kotelny, ve které pracují plynové kotle Ferolli o celkovém výkonu 24 MWt a z části s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, kterou zajišťuje kogenerační jednotka TEDOM, o výkonu elektrickém 736 kWe a tepelném 887 kWt. V roce 2008 byla dokončena celková rekonstrukce zdroje spočívající v instalaci 4 nových teplovodních kotlů a proběhla instalace DPS v jednotlivých odběrných místech. V roce 2009 byla na zdroji instalována kogenerační jednotka.

Palivo:

zemní plyn

Rok zahájení provozu:

1989-1990

Instalovaný tepelný výkon:

24,0 MWt

Instalovaný elektrický výkon:

0,736 MWe

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Svážná 27, 634 00 Brno

Tel. (Mob.):

603 291 628   (technik zdroje)
603 291 636   (oblastní technik)

Provoz Kamenný vrch

PROVOZ BYSTRC (CZT Teyschlova)

Kotelna Teyschlova je kombinací biomasového zdroje a plynové kotelny. Zásobuje lokalitu Brno-Bystrc. V rámci koncepce rozvoje byla na CZT Teyschlova provedena následující investiční opatření:

  • Rekonstrukce zdroje na biomasu - část kotelny spalující dřevní štěpku prošla celkovou rekonstrukcí. Výsledkem modernizace je zvýšení výkonu zdroje a snížení emisí instalací elektrofiltru, což přineslo podstatné snížení produkce škodlivin v této oblasti.

  • Rozšíření soustavy CZT Teyschlova - bylo vybudováno nové teplovodní propojení stávajících plynových kotelen KB6 Ečerova, KB7 Vejrostova, KB9 Kuršova a KB10 Foltýnova s kotelnou Teyschlova. Cílem investiční akce byla náhrada spotřeby zemního plynu v blokových lokálních kotelnách teplem ze spalování dřevní štěpky na kotelně Teyschlova.

Provoz Bystrc

Palivo:

zemní plyn a dřevní štěpka

Rok zahájení provozu:

1990-1991

Instalovaný tepelný výkon:

19,8 MWt

Adresa:

Teplárny Brno, a.s., Teyschlova 33, 635 00 Brno

Tel. (Mob.):

603 291 630   (technik zdroje)
603 291 636   (oblastní technik)

VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

Jedná se o stanice, které mají za úkol předávat teplo z centrální soustavy ZTE, a to z primárního rozvodu, buď na ohřev teplé vody, nebo na ústřední vytápění.

Na území města Brna se nachází celkem 1492 výměníkových a předávacích stanic napojených na SZTE. Výměníkové stanice lze rozdělit na blokové VS, které jsou všechny ve vlastnictví Tepláren Brno, a.s., a domovní VS a domovní předávací stanice, které jsou buď ve vlastnictví tepláren, nebo ve vlastnictví odběratele, z kterých část Teplárny Brno provozují.

Z blokových VS jsou teplovodními rozvody napojena jednotlivá odběrná místa. Tento druh VS se nachází převážně v městských částech Líšeň, Vinohrady, Královo Pole, Brno-Sever, Brno-Střed, Černovice a Židenice. U některých blokových VS proběhly rekonstrukce ze čtyřtrubkového typu zásobování na dvoutrubkový s instalací teplovodních objektových výměníkových stanic pro jednotlivá odběrná místa, nebo proběhla rekonstrukce centrálních ohřevů TV.

V rámci změny teplonosného media (přestavba pára / horká voda) bude po roce 2020 nutno ještě přestavět více než 150 odběrných parních míst na horkovodní. Teplárny Brno, a.s., nabízejí všem odběratelům dotčeným přestavbou pára / horká voda možnost zainvestování rekonstrukce jejich parní VS.

MAPA ROZVODŮ

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies