• 27. 4. 2022
  • Tiskové zprávy

Teplárny Brno a DPMB podepsaly společné memorandum na využití vodíku v dopravě

Ke spolupráci při využití vodíku především v brněnské veřejné dopravě se ve společném memorandu zavázaly dvě městské společnosti, Dopravní podnik města Brna a Teplárny Brno. „Jde o logické vyústění spolupráce obou firem na jednom projektu. Výsledkem, kromě ekologického přínosu, by v ideálním případě mělo být snížení provozních nákladů městské hromadné dopravy, což by mělo pomoci ke stabilizaci ceny jízdného pro Brňany,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková. Zatímco Teplárny Brno vybudují v rámci svého provozu v Brně Maloměřicích zařízení na výrobu vodíku pro potřeby veřejné dopravy města Brna, Dopravní podnik zajistí k testovacímu provozu ve městě Brně autobus s vodíkovým pohonem.

S využitím vodíků počítá již Územní energetické koncepce Statutárního města Brna, schválená před čtyřmi lety, jejímž garantem se staly právě Teplárny Brno. Ty jsou totiž nejen tradičním dodavatelem tepla, ale postupně se staly spolehlivým partnerem také v dodávkách elektrické energie a zemního plynu. „Všechny naše aktivity jsou vždy podmíněny zodpovědností vůči životnímu prostředí a snahou o rozvoj udržitelné energetiky. Proto v současnosti mimo jiné vrcholí přípravné práce pro rozšíření našich zdrojů o kotel na biomasu, proto budujeme vlastní fotovoltaické elektrárny, a proto také počítáme s výrobou ´zeleného´ vodíku a jeho dalším využitím v kooperaci s našimi partnery. Na rozdíl od jiných měst a teplárenských společností máme tím pádem mírný náskok na cestě k reálné aplikaci vodíkového hospodářství v městě Brně,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Jsme připraveni podílet se na tomto unikátním projektu, jehož cílem je posunout ekologický provoz městské hromadné dopravy o velký kus kupředu. Těší nás, že stejně jako při testování autobusu na biometan i nyní můžeme být součástí testování průlomových technologií,“ řekl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Jedním z prvních konkrétních kroků bude elektrolyzér, který vznikne v areálu tepláren Brno-sever. „Elektrolyzér bude vyrábět vodík separací z vody, pomocí přebytečné zelené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, vybudované současně s připravovaným kotlem na dřevní štěpku. Jaký způsob výroby bude nejvhodnější, ukáže v létě studie proveditelnosti. Smlouva na studii je již nyní uzavřena s VUT v Brně. Podařilo se nám tak do příprav zapojit i lokální akademickou sféru,“ doplnil projektový manažer Tepláren Brno David Tišl.

Přímo v teplárenském areálu by měla vzniknout plnicí stanice k plnění vodíkem autobusů městské hromadné dopravy, jejichž emise pak budou zcela nulové. Autobusy na vodík jsou totiž vlastně elektrická vozidla, ale energii jejich bateriím dodává vodíkový článek. Není je tedy potřeba zdlouhavě dobíjet, pouze doplnit vodík do nádrže, což je otázka několika minut.

Odborníci na Červeném mlýně diskutují o vodíkové budoucnosti Brna

Vodíková budoucnost Brna je název odborné konference, kterou 26. dubna 2022 pořádají Teplárny Brno v Edukačním centru na svém provozu Červený mlýn. Jejím cílem je seznámit odbornou i širokou veřejnost s tématem výroby a využití vodíku i s plány na jeho využití v energetice města Brna. Kvůli omezené kapacitě se akce uskuteční pouze za přímé účasti odborníků. Na sociálních sítích Tepláren Brno však bude k dispozici záznam průběhu celé akce a přednášek.

Konference se koná pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové a rektora VUT v Brně Ladislava Janíčka. V rámci programu bude slavnostně podepsáno memorandum o využití vodíku ve veřejné dopravě mezi Teplárnami Brno a Dopravním podnikem města Brna.

Blok přednášek pak bude obsahovat příspěvky od zástupce České vodíkové platformy HYTEP, výzkumníka z VUT v Brně a projektového manažera z Tepláren Brno. Společně by měli všem účastníkům přiblížit, jaká se chystá celoevropská vodíková legislativa a politika, představit vodík jako nosič energie a jaké plány na jeho využití v Brně Teplárny mají. Krátce budou rovněž představeny vodíkové dopravní prostředky. Účastníci konference si rovněž budou moci prohlédnout první sériově vyráběný vodíkový osobní vůz na světě, Hyundai NEXO.

Budoucnost vodíku:  

Postupující dekarbonizace pravděpodobně povede k výraznému navýšení cen energií a vodíková hospodářství mohou být v nové energetice nejen energeticky, ale rovněž ekonomicky funkční. Útlum zdrojů s předvídatelnou a plánovatelnou dodávkou a navyšování podílu zdrojů s neregulovatelnou dodávkou elektřiny povede k vyšší potřebě zálohování, regulace a akumulace. V prvním kroku dekarbonizace je utlumováno využití uhlí, napadení Ukrajiny Ruskem velmi urychlilo také snahu utlumit využití zemního plynu a ropy.

Hlavním smyslem zapojení vodíkových technologií do sektoru energetiky je ukládání elektrické energie. Využití vodíku je velmi výhodné pro lokální aplikace, především pro spojení energetiky a dopravy. Vodík takto může pomoci při výrobě elektřiny a zároveň při dekarbonizaci dopravy.

Teplárny Brno, a.s. byly již dříve zpracovatelem Energetické koncepce města Brna, ve které byla již v roce 2018 nastíněna pravděpodobnost a možnosti využití vodíku v energetice města Brna. Vzhledem k současné situaci se tak brzký důraz na tuto problematiku ukazuje jako velmi prozíravý. Následně byly Teplárny Brno iniciátorem mezinárodního Memoranda o spolupráci na vývoji vodíkových technologií, která se týká společných aktivit na rozvoji udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí a zahrnující i vytvoření Evropského institutu pro využití vodíku a nových technologií se sídlem v Brně. Dokument byl podepsán 25. října 2021. Jeho signatáři jsou kromě statutárního města Brna, VUT v Brně, Teplárny Brno, a.s., Dopravní podnik města Brna, a.s., SAKO Brno, a.s., a společnost Symbios Funding & Consulting. Strany Memoranda hodlají spolupracovat především v oblastech, jako jsou využití vodíku v energetice, využití vodíku ve veřejné dopravě, výroba „zeleného“ vodíku a spolupráce s akademickou sférou v ČR, Německu atd.

Tisková zpráva

Důležité kontakty

Technologie

Virtuální prohlídka

  certifikáty logo brno logo teplárenské združení 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies