Odstávky a výkopové práce:

Menu

Nonstop havarijní služba: 545 161 545

Ústředna: 545 161 111

mail@teplarny.czVýkopové práce

Výkopové práce provádíme během plánovaných investičních akcí, nebo v případě odstraňování náhlých poruch na tepelných sítích. V obou případech vždy děláme maximum pro to, abychom minimalizovali negativní dopad prací v dané lokalitě.

V současné době probíhají výkopové práce v následujících lokalitách.
Za vzniklé komplikace se Vám velmi omlouváme.

 

Rekonstrukce horkovodu Staré Brno při ul. Vsetínská mezi šachtami HJ40 – HJ50

Termín prací: od 06/2018

Práce jsou spojeny s výměnou stávajícího horkovodu za nové rozvody v PI potrubí. Výkopy budou prováděny mimo hlavní komunikaci, tzn. ulice Renneská nebude dotčena pracemi. Po celou dobu realizace budou všichni odběratelé napojeni na provizorní rozvody, tzn. proběhnou pouze odstávky v rámci přepojování ze stávajícího horkovodu na provizorní potrubí a naopak. 

Ke stažení:
Situace - okolí ul. Vsetínské (podrobná mapa ve formátu PDF)


Výkopové práce v ul. Čápkova

Výkopové práce probíhají v rámci investiční akce "Decentralizace Čápkova".

Po dokončení akce bude zprovozněn nový rozvod horkovodu k odběrným místům. Využito bude stávajícího rozvodu (zřejmé z přiložené mapky - šedá barva pro stávající rozvod, červená pro nový/rekonstruovaný rozvod). Při realizaci bude nutné provést výkopy pro nové trasy pro umístění zemních uzavíracích armatur a pro vložení dvou kompenzačních prvků. Tyto výkopy omezí v součtu cca 10 míst k parkování. Místa nebudou omezována najednou, ale postupně dle postupujících prací, a to pouze na nezbytně nutnou dobu pro provedení výkopu a souvisejících prací.

Termín realizace: 06/2018–10/2018
Provozuschopnost: 08/2018

Délka trasy: celkem 830 m; trasa dotčená výkopy 70 m
Uzavírky: bez uzavírek
Objízdné trasy: bez objízdných tras
Parkování: dojde ke zrušení cca 10 míst k stání. (pouze po omezenou dobu v rámci realizace)

Ke stažení:
Situace Čápkova - mapa (obrázek ve formátu PNG)


Tramvaj Plotní - soubor staveb, etapa 2-4

Statutární město Brno v součinnosti s ŘSD, DPmB, a.s. a Teplárnami Brno, a.s., realizuje řešení dopravní situace v oblasti ulic Plotní a Dornych. Stavba obsahuje přemístění tramvajové tratě z ulice Dornych na ulici Plotní, což má dopad na stávající rozvody tepla Tepláren Brno, a.s. i na realizaci nových horkovodních rozvodů v této lokalitě.

Projekt Tepláren Brno se zaměřuje na přestavbu parního systému centrálního zásobování teplem na horkovodní, a rozšíření sítě dálkového zásobováním teplem v rámci rekonstrukce ulice Plotní a Dornych.

Ke stažení:
Situace - Plotní včetně stávajících rozvodů (mapa ve formátu PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Přehled výkopových prací v rámci letošní etapy rekonstrukce rozvodné sítě - Pára x Horká voda 2018

 

Důležité informace k omezení parkování

Omlouváme se všem obyvatelům dotčených lokalit za dočasné narušení komfortu Vašeho bydlení vlivem stavebních prací. Rozsah letošní rekonstrukce si v průběhu vyžádá dočasný úbytek až několika stovek parkovacích stání v oblastech ulic Jaselská, Gorkého, Obilní trh, Úvoz, Mendlovo nám. a Běhounská. Víme, že situace s parkováním je právě v okolí Vašeho bydliště složitá. Vše řešíme operativně, o nových skutečnostech Vás zde budeme průběžně informovat.

  • Parkovací místa nebudou zrušena najednou, ale postupně podle rozsahu a průběhu rekonstrukce. Ihned, jakmile to stavební práce dovolí, budou opět obnovena.
  • Za vyhrazená parkovací stání byla zhotoviteli jednotlivých staveb v nejbližším okolí zajištěna náhradní místa pro parkování.
  • S odborem dopravy Magistrátu města Brna jsme vyjednali možnost dočasného parkování na ulici Údolní.
  • Zároveň od počátku děláme vše pro to, abychom dle možností zpřístupnili příjezdy k vnitroblokům, kde v mnoha případech obyvatelé domů parkují.
  • V rámci staveb děláme maximum pro to, abychom obyvatelům dotčených ulic umožnili parkovat v místech, kde nebudou v daném okamžiku probíhat stavební práce. Prosíme Vás, abyste se domlouvali přímo se zhotoviteli staveb - všechny kontakty jsou uvedeny níže pod každou z mapek. Pokud Vám zhotovitel po domluvě umožní parkování v prostoru stavby, prosím umístěte viditelně za čelní sklo Vašeho vozu telefonní číslo, na kterém Vás bude možné zastihnout v případě nutnosti přeparkovat vůz.

 

ETAPY 2018

1. OBLAST: BRNO-STŘED

Máte dotazy k pracem v lokalitě Jaselská?
Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631

Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.
Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Kamil Tichý, tel. 606 860 163

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Máte dotazy k pracem v lokalitě Obilní trh?
Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.
Kontakt: Luděk Rouš, tel. 737 214 293; Radek Tkáč, tel. 739 387 207

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

 

Máte dotay k pracem v lokalitě Gorkého?
Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631 

Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.
Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Pavel Pokorný, tel. 777 202 907

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt rekonstrukce je spolufinancován Evropskou unií.

  

Máte dotazy k pracem v lokalitě Úvoz?
Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111

Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.
Kontakt: Libor Kočvara, tel. 724 337 602; Karel Výleta, tel. 606 607 591

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Máte dotazy k pracem v lokalitě Mendlovo náměstí?
Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893 

Zhotovitel: TENZA, a.s.
Kontakt: Ing. Petr Sedlák, tel. 725 404 474; Pavel Skočovský, tel. 602 737 731

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Máte dotazy k pracem v lokalitě Běhounská?
Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111 

Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o.
Kontakt: Martin Vangel, tel. 777 202 903; Pavel Pokorný, tel. 777 202 907

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

PROJEKT PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
Rašínova - etapa I. (soubor ve formátu PDF)
Rašínova - etapa II.+III. (soubor ve formátu PDF)

Máte dotazy k pracem v lokalitě Rašínova?
Za TB, a.s., Vám poradí: Petr Večeřa, tel. 607 005 631 

Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.
Kontakt: Ing. Richard Štěpán, tel. 731 196 651Martin Konečný, DiS., tel. 731 611 754

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

2. OBLAST: BRNO-SEVER

Máte dotazy k pracem v lokalitě parovodu Sever?
Za TB, a.s., Vám poradí: Bc. Tomáš Sláma, tel. 724 830 893 

Zobrazit podrobnou mapu (PNG)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

3. OBLAST: BRNO-ŽIDENICE

Máte dotazy k pracem v lokalitě parovodu Sever?
Za TB, a.s., Vám poradí: Jan Lukášek, tel. 601 389 111 

Zobrazit podrobnou mapu (PNG) 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Máte zájem o aktuální informace?

Napište prosím číslo dva:

brno nckcr iso-27001 iso-9001 iso-14001 iso-50001
ohsas_18001 bp Teplárenského sdružení ČR šalina
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace